Learning analytics & dashboarding

8 Feb
,
2023

Share

We horen dat verschillende bedrijven, gericht op zowel onderwijs als corporates, werken aan ideeën rond projecten voor learning analytics & dashboarding.

Om die ideeën te stofferen, projectmogelijkheden toe te lichten en mogelijke samenwerkingen aan te moedigen, organiseren we een infomoment.
Dr. Stefanie Vanbecelaere zal een diepgaand inzicht geven in learning analytics en dashboarding, waarna op basis van de ideeën van de EdTech-spelers verschillende mogelijkheden voor (onderzoeks)projectfinanciering worden bekeken. Aangezien er vaak ook meerdere bedrijven samen nodig zijn om een dergelijk project in te dienen, wordt er ook gekeken naar mogelijke samenwerking.

Let's keep in touch!

Want to stay up-to-date of the latest EdTech news? Subscribe for our monthly newsletter!

Learning analytics & dashboarding

8 Feb
,
2023

Share

We horen dat verschillende bedrijven, gericht op zowel onderwijs als corporates, werken aan ideeën rond projecten voor learning analytics & dashboarding.

Om die ideeën te stofferen, projectmogelijkheden toe te lichten en mogelijke samenwerkingen aan te moedigen, organiseren we een infomoment.
Dr. Stefanie Vanbecelaere zal een diepgaand inzicht geven in learning analytics en dashboarding, waarna op basis van de ideeën van de EdTech-spelers verschillende mogelijkheden voor (onderzoeks)projectfinanciering worden bekeken. Aangezien er vaak ook meerdere bedrijven samen nodig zijn om een dergelijk project in te dienen, wordt er ook gekeken naar mogelijke samenwerking.

Let's keep in touch!

Want to stay up-to-date of the latest EdTech news? Subscribe for our monthly newsletter!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²