Workshop onderzoek hybride leren voor werkenden

30 Aug
,
2022

Share

Idea Consult en Voices that Count voeren een onderzoek uit naar e-leren bij Vlaamse werkenden, met een focus op inclusie. Het project wil een strategie uitwerken en verschillende acties voorstellen om deze strategie te ondersteunen. Het onderzoek omvat e-leren, hybride leren en blended leren, en heeft hierbij een insteek naar lerenden met een digitale achterstand binnen de werkende populatie. Ook knelpunten, good practices en strategischepartners worden in kaart gebracht. Zij zijn op zoek naar organisaties/bedrijven die bijvoorbeeld good practices rond e-leren hebben, of kennis omtrent het omgaan met werkenden die drempels ervaren tot e-leren. Wil jij mee brainstormen over de toekomst van het inclusief e-leren? Neem dan deel aan de workshop op 30 augustus in het EdTech Station in Kortrijk!

Let's keep in touch!

Want to stay up-to-date of the latest EdTech news? Subscribe for our monthly newsletter!

Workshop onderzoek hybride leren voor werkenden

30 Aug
,
2022

Share

Idea Consult en Voices that Count voeren een onderzoek uit naar e-leren bij Vlaamse werkenden, met een focus op inclusie. Het project wil een strategie uitwerken en verschillende acties voorstellen om deze strategie te ondersteunen. Het onderzoek omvat e-leren, hybride leren en blended leren, en heeft hierbij een insteek naar lerenden met een digitale achterstand binnen de werkende populatie. Ook knelpunten, good practices en strategischepartners worden in kaart gebracht. Zij zijn op zoek naar organisaties/bedrijven die bijvoorbeeld good practices rond e-leren hebben, of kennis omtrent het omgaan met werkenden die drempels ervaren tot e-leren. Wil jij mee brainstormen over de toekomst van het inclusief e-leren? Neem dan deel aan de workshop op 30 augustus in het EdTech Station in Kortrijk!

Let's keep in touch!

Want to stay up-to-date of the latest EdTech news? Subscribe for our monthly newsletter!

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
²